Mors - портфоліо майстра в INKsearch
Mors artist avatar
Mors

Dąbrowa Górnicza, Poland

Про користувача

Młody, zdolny i niespecjalnie gniewny artysta, lubujący się w tatuażach inspirowanych średniowiecznymi rycinami czy grafikami. Nie stroniący jednak od eksperymentowania i próbowania nowych stylistyk. Jeśli chcecie niebanalną, symboliczną dziarkę, to już wiecie kogo pytać! W chwilach wolnych od dziarania tworzy plakaty nawiązujące do tradycji Polskiej Szkoły Plakatu, które można zobaczyć na instagramowym profilu: @jestem_plakatem. W swoich pracach inspiruje się mistrzami takimi jak Waldemar Świerzy, Roman Kalarus czy Koichi Sato. Plakaty te zawsze tworzone są ręcznie, bez użycia technik cyfrowych i bez skrupułów. ENG A young, talented and not particularly angry artist, fond of tattoos inspired by medieval engravings or graphics. However, he does not shy away from experimenting and trying new styles. If you want an original, symbolic knitting machine tattoo, you already know who to ask! In her free time, she creates posters referring to the tradition of the Polish Poster School, which can be seen on the Instagram profile: @jestem_plakatem. In his works, he is inspired by masters such as Waldemar Świerzy, Roman Kalarus and Koichi Sato. These posters are always created by hand, without the use of digital techniques and without scruples.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo