Monika Dolata - портфоліо майстра в INKsearch
Monika Dolata artist avatar
Monika Dolata

Tattoo Artist

Poznań, Poland

Категорії

Розмовляє мовами

PolishEnglish

Про користувача

Ukończyła Akademie Sztuk Pięknych. Wcześniej zawodowo zajmowała się grafiką komputerową, projektowaniem graficznym, ilustracją, a także plakatem oraz projektowaniem biżuterii. Tatuaż traktuje jako rodzaj nowej ekspresji artystycznej, jest dla niej medium odmiennym od komputera czy kartki papieru. Prace Moniki mają najczęściej charakter rysunkowy, ilustratorski, rycinowy. Tatuaże są zawsze pełne detalu, wypracowane i dynamiczne, a najważniejszym elementem nieustannie pozostaje linia. Prywatnie Monika lubi skandynawskie kryminały, gotowanie, podróże, małe i duże zwierzęta oraz kolekcjonowanie magnesów. Posiadaczka głośnego śmiechu. ENG She graduated from the Academy of Fine Arts. Previously, she was professionally involved in computer graphics, graphic design, illustration, as well as poster and jewelry design. The tattoo is treated as a kind of new artistic expression, for her it is a different medium from a computer or a sheet of paper. Monika's works are mostly drawing, illustrative and engraving. Tattoos are always full of detail, worked out and dynamic, and the most important element is the line. Privately, Monika likes Scandinavian detective stories, cooking, traveling, small and large animals, and collecting magnets. The owner of loud laughter

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

В аккунті цього користувача ще немає вмісту