Слідкуючі

3

Бронювання

0

Татуювання

6
Про користувача

Tattooer and Draftsman Based in Warsaw. Nice and Easy tattoo shop Człowiek rzeczy prostych. Robię co mogę i dobrze się przy tym bawię! Dziaram od 2012 roku, jednak w studiu działam od 2015 i tak sobie tyrkam spokojnie rozwijając swoje kanty i linie. Skąd pomysł na siebie? W sumie to nie pamiętam dokładnie. Od młodego interesowałem się komiksami, surrealizmem i realizmem w malarstwie, starałem się jakoś łączyć te rzeczy ze sobą i z czasem coś mi się tam udawać zaczęło ;P Później poznałem rzeźbę, spodobał mi się sposób w jaki cień otula bryłę. Przechodziłem w sumie przez wiele stylów w rysunku- od bardzo szczegółowych mocno nasyconych detalami prac, po proste i czyste kompozycje, jednak podświadomie od zawsze były ze mną grube linie i duży kontrast, więc można powiedzieć, że pomysł na siebie był od zawsze jeden, musiałem tylko go zrozumieć i dorosnąć technicznie by móc w nim tworzyć :D Inspiracje czerpie praktycznie zewsząd, od rzeczy typu spinacze biurowe, zwykłe rzeczy codziennego użytku, przez malarstwo, rzeźbę, komiks, filmy, na przyrodzie kończąc. Na efektach/wariacjach rozmów z moimi znajomymi czy też klientami, staram się zapamiętać i zapisywać w telefonie w notatniku inspirujące fragmenty, robiąc fotkę czemuś co zobaczyłem lub po prostu szkic w notesie na kartkach. Jedynym ograniczeniem naszej inspiracji jesteśmy my sami, a raczej nasza wyobraźnia. Jeśli chodzi o ulubione motywy, to jestem strasznym fanem kosmosu, podroży w czasie, popkultury, komiksu, trochę surrealistycznych form. Lubię wyzwania, ale uwielbiam też prostotę, taki mały miszmasz ze mnie :P ENG A man of simple things. I do what I can and have fun doing it! I have been tattooing since 2012, but I have been working in the studio since 2015 and I work so calmly, developing my edges and lines. Where did the idea for yourself come from? I don't remember exactly that, actually. From a young age I was interested in comics, surrealism and realism in painting, I tried to somehow combine these things with each other and with time I started to succeed there; P Later I got to know sculpture, I liked the way the shadow envelops the solid. I have been going through many styles in the drawing - from very detailed works, saturated with details, to simple and clean compositions, but subconsciously I have always had thick lines and high contrasts, so you can say that the idea for myself was always the same, I had to Just understand it and grow up technically to be able to create in it: D Draws inspiration from practically everywhere, from things like paperclips, ordinary everyday things, through painting, sculpture, comic books, films, and ending with nature. On the effects / variations of conversations with my friends or clients, I try to remember and write down inspirational fragments on the phone in a notebook, taking a photo of something I saw or just a sketch in a notebook on sheets of paper. The only limitation of our inspiration is ourselves, or rather our imagination. When it comes to favorite themes, I'm a terrible fan of space, time travel, pop culture, comics, some surreal forms. I like challenges, but I also love simplicity, such a small hotch-potch of me: P

Категорії

Black and GrayGraphicSketch

undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...