Agnieszka Agrypa Rypinska artist avatar
Loading...

Agnieszka Agrypa Rypinska

Tattoo Artist 

PoznańPoland

Слідкуючі

1

Бронювання

0

Татуювання

12
Про користувача

Agnieszka Agrypa Rypińska to uznana artystka, która pochodzi z Poznania. Swoją przygodę z tatuażem artystycznym rozpoczęła przeszło 11 lat temu w dalekiej Australii, gdzie mieszkała przez 15 lat. Jako aktywna artystka rozwinęła swój charakterystyczny styl, jej częste psychodeliczne kompozycje łączą realizm z ornamentami inspirowanymi kulturami wschodu. Pomysły czerpie bezpośrednio ze swoich zainteresowań historią, antropologią i psychologią. W procesie twórczym Agnieszkę ciekawi przede wszystkim to, jakie kolory i wzory kreuje natura. Prywatnie lubi zbierać pozornie niepotrzebne drobiazgi, z których wykonuje małe formy artystyczne- lalki, wyklejanki czy misterne struktury przestrzenne. ENG Agnieszka Agrypa Rypińska is a recognized artist who comes from Poznań. She began her adventure with artistic tattoo more than 11 years ago in distant Australia, where she lived for 15 years. As an active artist, she developed her characteristic style, her frequent psychedelic compositions combine realism with ornaments inspired by Eastern cultures. He draws ideas directly from his interests in history, anthropology and psychology. In the creative process, Agnieszka is primarily interested in what colors and patterns nature creates. Privately, he likes to collect seemingly unnecessary trinkets, from which he makes small artistic forms - dolls, cut-outs, or intricate spatial structures.

Розмовляє мовами

PolishEnglish

Категорії

RealismBlackworkOrnamental

undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
undefined inksearch tattoo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...